بایگانی برچسب برای: کلينيک طب سنتي در کاوسیه

متخصص طب سنتی در کاوسیه | 09300114128

متخصص طب سنتی در کاوسیه

 

متخصص طب سنتی در کاوسیه

متخصص طب سنتی در کاوسیه

 

تعلیم و تربیت بومی روش‌های گوناگون دانستن و احترام به کثرت‌گرایی را تایید می‌کند.

 

دانش. هیچ روش یکنواخت و یا برچسب کلی که به طب سنتی اختصاص داده نمی‌شود.

 

به جای آن، این آگاهی از تنوع فرهنگی و فرهنگی در بومیان است.

 

کلينيک طب سنتي در کاوسیه

دانش. بررسی پزشکی سنتی شامل بیان یک بومی رویکرد دانش برای درک این که پزشکی سنتی چیست و چرا از نظر تاریخی در خارج از موسسات برتر، مدل‌های زیست پزشکی و وجود داشته‌است.

 

 

به عنوان که در گزارش حفاظت از میراث مردم بومی تعریف شده‌است.
دانش یک سیستم دانش کامل با معرفت‌شناسی، فلسفه، و
اعتبار علمی و منطقی … که تنها به وسیله تعلیم و تربیت قابل‌درک است.

 

 

به طور سنتی خود مردم به کار گرفته می‌شوند
سه منبع مشترک در تحقیقات دانش بومی وجود دارد. موهاوک
“برنت برانت” نشان می‌دهد که دانش بومی دارای چندگانگی است.

 

طب سنتي در کاوسیه

تعدد دانش بومی یک الگوی جامع را که تایید می‌کند، درگیر می‌کند.
چارچوب دانش برای پرداختن به مسایل حیاتی استعمار توسعه می‌یابد.

 

قدرت بومی، ارائه اطلاعات نادرست و استفاده از سازه‌های فرهنگی غربی
“تحقیقات تجربی معتبر” برای به حاشیه راندن روش‌های بومی سازمان بهداشت بومی، که توسط سازمان ملل متحد اداره می‌شود، ،

 

مرکز طب سنتي در کاوسیه

و سازمان‌های کانادا سفر جدیدی را آغاز کرده‌اند که سنتی است.
پزشکی را به عنوان مرکزی در اختیار خود قرار می‌دهند.

 

خلاصه‌ای از مسائل کلیدی ارائه خواهد شد که
تکامل‌یافته از یک اسکن زیستی از پزشکی سنتی که برای انجام شد، و
از روی گروه‌های متمرکز با بزرگ‌ترهای و طبیبان سنتی.

متخصص طب سنتی در کاوسیه

 

 

بررسی نگرانی‌های آشکار
که از طریق پویش محیط‌زیست سازمان‌های بومی، سنتی
مطالعات دارویی و ادبیات تعدادی از موضوعات مهم را شناسایی کرده‌اند.

درمانگاه طب سنتي در کاوسیه

 

تنوع فرهنگی
مردم بومی از طریق به رسمیت شناختن این که دانش بومی چیست
که به لا پوش چسبیده بود.